• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SA Jagters Nasionale Webwerf


Besoek die SA Jagters Nasionale webwerf.

Lede Administrasie

Aanlyn Lede Administrasie vir nuwe en bestaande lede.


Jagbestemmings

Soek of plaas jou Jagbestemming op die SA Jagters Jagbestemmings-databasis

Oosrand Tak

Oosrand-tak bedien lede in die Kemptonpark, Boksburg, Benoni en omliggende gebiede. Die tak bestaan al amper 25 jaar en het meer as 1000 lede waarvan omtrent 150 gereeld die sosiale vergaderings bywoon.
Ledeaande geskied maandeliks op die eerste Donderdagaand by Marechelle Country Estate in Bredell. Takskietdae is op die eerste Saterdag van die maand op die Rooikraal-skietbaan naby Heidelberg. Die tak bied die jagskietoefeninge aan op die 300m baan asook junior- en sportskiet op 'n aparte 50m baan.
Die komitee kommunikeer met lede d.m.v. e-pos en SMS. Die takbladjie - die Kolskoot - is beskikbaar op die webblad asook gedrukte kopieë by die sosiale vergadering.

Kalender

02 Dec 2020
Toegewyde Jagter- / Sportskietkursus
03 Dec 2020
07:00PM -
Ledeaand

Taknuus

 

Na maande se inperking het SA Jagters Hoofkantoor goedkeuring gegee dat takke ledeaande mag hervat op voorwaarde dat COVID-19 maatreëls, soos beskryf in regeringsregulasies, nagekom word.
 
Die volgende ledeaand sal gehou word 19:00 op 5 November by Marechelle Country Estate, 185 High Road, Bredell. 'n Kaart is hier beskikbaar. Braaigeriewe en 'n kontantkroeg sal beskikbaar wees.
 
NB: Die volgende COVID-19 maatreëls sal tydens vergaderings toegepas word:
- By die registrasiepunt moet elke lid 'n COVID-19 vraelys voltooi word waarop die persoon se temperatuur aangeteken sal word. Persone met 'n temperatuur van meer as 37.5 grade Celsius, of wat "ja" antwoord op enige vraag, sal toegang geweier word en moet die vergadering onmiddellik verlaat.
- Lede moet ten alle tye 'n afstand van ten minste 1.5 meter van mekaar hou
- Maskers soos voorgeskryf in die regulasies moet ten alle tye gedra word
- Lede moet hul hande gereeld reinig
 
Agv die risiko van COVID-19, word lede van 60 jaar en ouer, sowel as lede met mediese probleme aangeraai om nie vergaderings by te woon nie.
 
Om die verspreiding van COVID-19 te bekamp en om administrasie te vergemaklik, versoek ons almal om hul eie pen na die vergadering te bring om registers in te vul.
 
Ons vertrou op alle lede se samewerking met die toepassing van die addisionele maatreëls.
 
Die COVID-vraelys is hier beskikbaar.
  

After months of restrictions, SA Hunters Head Office has given approval for branches to recommence with members' evenings provided that COVID-19 measures be applied as described in government regulations.

The following members' evening will be held 19:00 on 5 November at Marechelle Country Estate, 185 High Road, Bredell. A map is available here<http://sahuntoosrand.co.za/index.php/directions>. Braais and a cash bar will be available.

NB: The following COVID-19 measures will be applied:
- At the registration point every person will complete a COVID-19 questionnaire on which the person's temperature will be recorded. Persons with a temperature of more than 37.5 degrees Celsius, or who answered "yes" to any question, will be refused entry and will have to leave the meeting immediately.
- Members must stay at least 1.5 metres apart at all times.
- Masks, as prescribed, must be worn at all times.
- Members must sanitize their hands regularly.

Due to the risk of COVID-19, members aged 60 and over, as well as members with medical problems are advised not to attend meetings.

To curb the spread of COVID-19 and to ease administration, each member must bring his own pen to complete registers at the meeting.

We trust that all members will cooperate with the implementation of the additional measures.
 
The COVID-19 questionnaire is available here.
 
 

Oosrand-tak

Dankie vir jou belangstelling in die Oosrand-tak van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging.

Persone wat by die tak wil aansluit kan dit aanlyn by secure.sahunters.co.za doen. 

 

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

Ondersteun ons Borge

We have 142 guests and no members online