• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SA Hunters Nasionale Webwerf


Besoek die SA Jagters Nasionale webwerf.

Lede Administrasie

Aanlyn Lede Administrasie vir nuwe en bestaande lede.


Jagbestemmings

Soek of plaas jou Jagbestemming op die SA Jagters Jagbestemmings-databasis

Oosrand Tak

Oosrand-tak bedien lede in die Kemptonpark, Boksburg, Benoni en omliggende gebiede. Die tak bestaan al meer as 20 jaar en het meer as 1000 lede waarvan omtrent 150 gereeld die sosiale vergaderings bywoon.
Ledeaande geskiet maandeliks op die eerste Donderdagaand by die Hamba Nawe-saal in Pomona. Takskietdae is gewoonlik op die Saterdag na die sosiale vergadering op die Rooikraal-skietbaan naby Heidelberg. Die tak bied die jagskietoefeninge aan op die 300m baan asook junior- en sportskiet op 'n aparte baan.
Die komitee kommunikeer met lede d.m.v. e-pos en SMS. Die takbladjie - die Kolskoot - is beskikbaar op die webblad asook gedrukte kopieë by die sosiale vergadering.

Kalendar

20 Feb 2019
06:00PM - 07:00PM
Jagtersgilde info sessie
02 Mar 2019
07:00AM -
Streek Presidentskiet
07 Mar 2019
07:00PM -
Prysuitdeling
20 Mar 2019
07:00PM -
Komitee

Tak Nuus

Kry die nuutse uitgawe van ons tak se maandblad Kolskoot hier.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering: 2 Augustus 2018

Die Algemene Jaarvergadering van Oosrand-tak van SAJWV sal plaasvind 19:00 op Donderdag 2 Augustus 2018 by die Hamba Nawe-saal in Pomona, Kemptonpark tydens die sosiale vergadering.

Die nuwe takkomitee sal verkies word tydens die vergadering. Alle portefeuljes is verkiesbaar. Nominasies vir kandidate vir komiteeportefeuljes moet onderteken word deur die nominant, voorsteller en sekondant en al 3 partye moet opbetaalde lede van SAJWV wees. Alle nominasies moet teen 23 Julie 2018 by enige komiteelid ingedien wees. Kliek hier vir die nominasievorm.

SAJWV Oosrand komitee

Notice of Annual General Meeting: 2 August 2018

The Annual General Meeting of Oosrand branch of SAHGCA will be held at 19:00 on Thursday 2 August 2018 in the Hamba Nawe venue in Pomona, Kemptonpark during the social meeting.

The new committee will be elected during the meeting.  All portfolios are eligible for election. Nominations for candidates for any portfolio must be signed by the nominee, nominant and secondant and all 3 parties must be paid up members of SAHGCA. All nominations must be handed to any committee member by 23 July 2018. Click here for the nomination form.

SAHGCA Oosrand committee

 

Oosrand-tak

Dankie vir jou belangstelling in die Oosrand-tak van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging.

Persone wat by die tak wil aansluit kan dit aanlyn by secure.sahunters.co.za doen. 

 

Tak Aktiwiteite

 • Tak Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

Ondersteun ons Borge

We have 145 guests and no members online