• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SA Jagters Nasionale Webwerf


Besoek die SA Jagters Nasionale webwerf.

Lede Administrasie

Aanlyn Lede Administrasie vir nuwe en bestaande lede.


Jagbestemmings

Soek of plaas jou Jagbestemming op die SA Jagters Jagbestemmings-databasis

Oosrand Tak

Oosrand-tak bedien lede in die Kemptonpark, Boksburg, Benoni en omliggende gebiede. Die tak bestaan al amper 25 jaar en het meer as 1000 lede waarvan omtrent 150 gereeld die sosiale vergaderings bywoon.
Ledeaande geskied maandeliks op die eerste Donderdagaand by Marechelle Country Estate in Bredell. Takskietdae is op die eerste Saterdag van die maand op die Rooikraal-skietbaan naby Heidelberg. Die tak bied die jagskietoefeninge aan op die 300m baan asook junior- en sportskiet op 'n aparte 50m baan.
Die komitee kommunikeer met lede d.m.v. e-pos en SMS. Die takbladjie - die Kolskoot - is beskikbaar op die webblad asook gedrukte kopieë by die sosiale vergadering.

Kalender

06 Jan 2022
07:00PM -
Ledeaand
08 Jan 2022
Takskiet
03 Feb 2022
08:00AM -
Ledeaand
05 Feb 2022
07:00AM -
Takskiet
03 Mar 2022
07:00AM - 05:00PM
:Ledeaand - Prysuitdeling
05 Mar 2022
08:00AM -
Presidentskiet

Taknuus

 Algemene Jaarvergadering 7 Oktober

Die Algemene Jaarvergadering van SAJWV Oosrand-tak sal gehou word tydens die ledeaand op 7 Oktober 2021 (onderhewig aan COVID-regulasies wat van toepassing is).

Die takkomitee sal tydens die AJV verkies word. Alle portefeuljes is verkiesbaar. Die nominasievorm is hier beskikbaar. Let wel: die genomineerde, nominant en die sekondant moet opbetaalde lede van Oosrand-tak wees.

Nominasies kan by enige komiteelid ingehandig word nie later as 30 September 2021.

 

 Annual General Meeting 7 October

The Annual General Meeting of SAHGCA Oosrand branch will be held during the members' evening on 7 October 2021 (subject to COVID regulations at the time).

The branch committee will be elected during the AGM. All portfolios are available. The nomination form is available here. Please note: die nominated person, the nominator and the secondant must be paid up members of Oosrand branch.

Nominations may be handed to any committee members no later than 30 September 2021.


Ghongskiet 13 November 2021

Oosrand -en Duiker-tak is samewerking met Safari Outdoor bied 'n ghongskiet aan op 13 November. Kom geniet die dag saam met ons.
 
Pryse vir alle deelnemers, Lucky Draw vir 'n teleskoop ter waarde van R20,000. Totale prysgeld R35,000 met heerlike braai ingesluit!
 
Bring 'n stoel en koelboks (vir na die tyd) en geniet die dag saam met ons!

Meer inligting hier


 

NB: Die volgende COVID-19 maatreëls sal tydens vergaderings toegepas word:

 • By die registrasiepunt moet elke lid 'n COVID-19 vraelys voltooi word waarop die persoon se temperatuur aangeteken sal word. Persone met 'n temperatuur van meer as 37.5 grade Celsius, of wat "ja" antwoord op enige vraag, sal toegang geweier word en moet die vergadering onmiddellik verlaat.
 • Lede moet ten alle tye 'n afstand van ten minste 1.5 meter van mekaar hou
 • Maskers soos voorgeskryf in die regulasies moet ten alle tye gedra word
 • Lede moet hul hande gereeld reinig
 
Agv die risiko van COVID-19, word lede van 60 jaar en ouer, sowel as lede met mediese probleme aangeraai om nie vergaderings by te woon nie.
 
Om die verspreiding van COVID-19 te bekamp en om administrasie te vergemaklik, versoek ons almal om hul eie pen na die vergadering te bring om registers in te vul.
 
Ons vertrou op alle lede se samewerking met die toepassing van die addisionele maatreëls.
 
Die COVID-vraelys is hier beskikbaar.
  

NB: The following COVID-19 measures will be applied at meetings:

 • At the registration point every person will complete a COVID-19 questionnaire on which the person's temperature will be recorded. Persons with a temperature of more than 37.5 degrees Celsius, or who answered "yes" to any question, will be refused entry and will have to leave the meeting immediately.
 • Members must stay at least 1.5 metres apart at all times.
 • Masks, as prescribed, must be worn at all times.
 • Members must sanitize their hands regularly.

Due to the risk of COVID-19, members aged 60 and over, as well as members with medical problems are advised not to attend meetings.

To curb the spread of COVID-19 and to ease administration, each member must bring his own pen to complete registers at the meeting.

We trust that all members will cooperate with the implementation of the additional measures.

 
The COVID-19 questionnaire is available here.

Oosrand-tak

Dankie vir jou belangstelling in die Oosrand-tak van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging.

Persone wat by die tak wil aansluit kan dit aanlyn by secure.sahunters.co.za doen. 

 

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

Ondersteun ons Borge

We have 148 guests and no members online