• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SA Jagters Nasionale Webwerf


Besoek die SA Jagters Nasionale webwerf.

Lede Administrasie

Aanlyn Lede Administrasie vir nuwe en bestaande lede.


Jagbestemmings

Soek of plaas jou Jagbestemming op die SA Jagters Jagbestemmings-databasis

Oosrand Tak

Oosrand-tak bedien lede in die Kemptonpark, Boksburg, Benoni en omliggende gebiede. Die tak bestaan al amper 25 jaar en het meer as 1000 lede waarvan omtrent 150 gereeld die sosiale vergaderings bywoon.
Ledeaande geskied maandeliks op die eerste Donderdagaand by die Hamba Nawe-saal in Pomona. Takskietdae is gewoonlik op die eerste Saterdag van die maand op die Rooikraal-skietbaan naby Heidelberg. Die tak bied die jagskietoefeninge aan op die 300m baan asook junior- en sportskiet op 'n aparte 50m baan.
Die komitee kommunikeer met lede d.m.v. e-pos en SMS. Die takbladjie - die Kolskoot - is beskikbaar op die webblad asook gedrukte kopieë by die sosiale vergadering.

Kalender

31 Jul 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Training
01 Aug 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Meeting (General)
03 Aug 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Hunting & Shooting
14 Aug 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Meeting (Committee)
05 Sep 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Meeting (General)
07 Sep 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Hunting & Shooting
14 Sep 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Training
18 Sep 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Meeting (Committee)
02 Oct 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Training
05 Oct 2019
12:00AM - 11:00PM
Oos Rand branch - Hunting & Shooting

Tak Nuus

SAJWV Jagtersgilde

Ter voorbereiding van Oosrand-tak se 2019 kwarteeufees, word lede aangemoedig om waardige medejagters te nomineer vir die SAJWV Jagtersgilde. Skakel met die voorsitter, Pieter Claassens, of enige komiteelid.

SAHGCA Hunters' Guild

In preparation of Oosrand branch's 2019 quarter century celebration, members are encouraged to nominate worthy fellow hunters for the SAHGCA Hunters' Guild. Contact the chairman, Pieter Claassens, or any committee member.


 

AJV 2019

Hiermee word kennis gegee van die Algemene Jaarvergadering van SAJWV Oosrand-tak om 19:00 op 1 Augustus 2019 by Hamba Nawe, 75 Pomonaweg, Pomona Kemptonpark. Aanwysing is hier.

Tydens die AJV sal die nuwe komitee vir die komende jaar verkies word. Alle portefeuljes is beskikbaar vir nominasies. Die nominasievorm is hier beskikbaar. Die genomineerde, voorsteller en sekondant moet opbetaalde lede (ledegelde op datum) van die SAJWV wees. Nominasies sluit 22 Julie 2019.

Dokumente

AGM 2019

Herewith the notice of the Annual General Meeting of SAHGCA Oosrand branch at 19:00 on 1 August 2019 at Hamba Nawe, 75 Pomona Road, Pomona, Kempton Park. Directions here.

During the AGM, the committee for the coming year will be elected. All portfolios are available for nomination. The nomination form is available here. The nominee, proposer and secondant must be paid-up members of SAHGCA. Nominations close 22 July 2019.

 

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

Ondersteun ons Borge

We have 49 guests and no members online