SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas. Bring ‘n skietmat/seil.
 • Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Let wel: Spesiale reeling ivm handwapens op die 300m-baan:

 • Handwapens moet veilig gemaak word en aan die baanoffisier verklaar word voordat die baan betree word.
 • Skuts mag nie handwapens aan hul persoon dra nie, ongeag of dit veilig verklaar is. Handwapens moet 'n veilige toestand in sy eie sak/tas op die baan gedra word.

 Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed.

Let wel: Alkohol is ten alle tye verbode op alle skietbane.

 

Aanwysings na Rooikraal skietbaan

Branch Shooting Days

The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Please note: Special rule regarding handguns on 300m range:

 • Handguns must be made safe and must be declared to the range officer before entering the range.
 • Handguns may not be carried on your person, regardless of whether it is declared safe. Handguns must be carried in a safe condition in its own bag/case.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink.

Please note: Alcohol is prohibited on all ranges at all times.

Directions to Rooikraal shooting range


Oosrand Streek Presidentskiet 7 Maart 2020

Oosrand Tak bied vanjaar ‘n streek skiet aan op 7 Maart 2020 te Rooikraal Skietbaan.

Sluitings datum 19 Februarie 2020 om 12H00

Die Intertak Span- en Presidentskiet sal gelyktydig aangebied word. Die skuts skiet elkeen op hul eie teiken vir ‘n individuele telling wat dan ook gebruik word om ‘n spantelling te bereken.

Geen veranderings aan die spanne sal na registrasie toegelaat word nie.

Gebruik asseblief slegs geregistreerde span name.

Spanne en/of skuts van takke buite die streek is ook welkom om aan die skiet deel te neem.

Die getal skuts sal beperk word tot 100, dus skryf maar vroegtydig in.

Skietstokke sal geweeg word!!


Oosrand Junior Streekskiet 7 Maart 2020

Ons het groot waardering vir die opoffering wat ouers en afrigters maak om juniors by streeks- en nasionale kompetisies te besorg. Die Junior Streek Sportskietkampioenskap word aangebied deur die Oosrand Tak, op 7 Maart 2020 by Heidelberg op die Rooikraalskietbaan.

Inskrywingsgelde var R200 sluit die baangelde, teikens en die medaljes in.
Geen middagete word verskaf nie, en deelnemers moet asb vir hulle iets te ete en drinke inpak, of alternatiewelik kan verversings by die baan se snoepwinkel gekoop word.


  

Springbok Super Skins 7 Maart 2020

Springbok Tak bied weereens 'n 'Super Skins' Skiet Kompetisie aan wat plaasvind op die 7de Maart 2020. Sal U asseblief so gaaf wees en dit versprei onder U familie en vriende. Almal is baie welkom. Sowel as Junior lede kan ook deelneem in die Kompetisie.

Aangeheg is die Inskrywings vorm & Aflos tyd wat U moet voltooi, Andvertensie, Reels en die Padkaart na die Skietbaan. 

Vooraf Inskrywings met bewys van betaling kan gestuur word na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vir die wat nie vooraf inskryf  nie, is meer as welkom om op die Kompetisie Dag 7 Maart 2020 ook in te kom skryf en te skiet. 

Kom en geniet die dag saam met ons. Hoop om almal daar te sien.

Daar sal heerlike verskeie verversings ook te koop wees.

Indien U belangstel om ‘n stalletjie op te slaan kan U gerus vir Danie Momberg skakel by 082 901 2067 vir verdere inligting.

 

Jagters Groete

 


 

Edelvalk Ghongskiet 4 April 2020

Sien aangehegte pamflet vir besonderhede.

 

Attachments:
Download this file (Bluegum Valley.jpg)Bluegum Valley[Bluegum Valley]66 kB
Download this file (Pamflet Edelvalk gong skiet 04 April 2020.pdf)Edelvalk Ghongskiet[Edelvalk Ghongskiet]1140 kB
Download this file (Junior Streek skiet Maart 2020 uitnodiging.pdf)Junior Streekskiet 7 Maart[Junior Streekskiet 7 Maart]110 kB
Download this file (Registration form President shoot Gauteng South-East Region - 7 March 2020.pdf)Oosrand President Shoot registration[Oosrand President Shoot registration]85 kB
Download this file (Inskrywing vorm President skiet Gauteng Suid-Oos Streek - 7 Maart 2020.pdf)Oosrand Presidentskiet inskrywing[Oosrand Presidentskiet inskrywing]88 kB
Download this file (Oosrand Uitnodiging 7 Maart 2020.pdf)Oosrand Presidentskiet uitnodiging[Oosrand Presidentskiet uitnodiging]40 kB
Download this file (Super Skins inskrywing.pdf)Super Skins inskrywing[Super Skins inskrywing]106 kB
Download this file (Super skins reëls 2020.pdf)Super Skins reels[Super Skins reels]202 kB
Download this file (Super skins RULES ENGLISH 7 MARCH 2020.pdf)Super Skins rules[Super Skins rules]256 kB

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 228 guests and no members online