SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas. Bring ‘n skietmat/seil.
 • Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Let wel: Spesiale reeling ivm handwapens op die 300m-baan:

 • Handwapens moet veilig gemaak word en aan die baanoffisier verklaar word voordat die baan betree word.
 • Skuts mag nie handwapens aan hul persoon dra nie, ongeag of dit veilig verklaar is. Handwapens moet 'n veilige toestand in sy eie sak/tas op die baan gedra word.

 Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed.

Let wel: Alkohol is ten alle tye verbode op alle skietbane.

 

Aanwysings na Rooikraal skietbaan

Branch Shooting Days

The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Please note: Special rule regarding handguns on 300m range:

 • Handguns must be made safe and must be declared to the range officer before entering the range.
 • Handguns may not be carried on your person, regardless of whether it is declared safe. Handguns must be carried in a safe condition in its own bag/case.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink.

Please note: Alcohol is prohibited on all ranges at all times.

Directions to Rooikraal shooting range


 

Attachments:
Download this file (Bluegum Valley.jpg)Bluegum Valley[Bluegum Valley]66 kB
Download this file (Pamflet Edelvalk gong skiet 04 April 2020.pdf)Edelvalk Ghongskiet[Edelvalk Ghongskiet]1140 kB
Download this file (Edenvale Branch Entry form for 25 April 2020.pdf)Edenvale Entry[Edenvale Entry]109 kB
Download this file (Edenvale-tak Inskrywing vir 25 April 2020.pdf)Edenvale Inskrywing[Edenvale Inskrywing]119 kB
Download this file (Edenvale Branch Invitation for 25 April 2020.pdf)Edenvale Invitation[Edenvale Invitation]888 kB
Download this file (Edenvale-tak Uitnodiging vir 25 April 2020.pdf)Edenvale Uitnodiging[Edenvale Uitnodiging]888 kB
Download this file (Registration form President shoot Gauteng South-East Region - Eastrand Branch 2 May 2020.pdf)Oosrand Entry 2 Mei[Oosrand Entry 2 Mei]89 kB
Download this file (Inskrywing vorm President skiet Gauteng Suid-Oos Streek - Oosrand Tak 2 Mei 2020.pdf)Oosrand Inskrywing 2 Mei[Oosrand Inskrywing 2 Mei]96 kB
Download this file (Oosrand Uitnodiging 2 Mei 2020.pdf)Oosrand Uitnodiging 2 Mei[Oosrand Uitnodiging 2 Mei]40 kB
Download this file (Inskrywingsvorm vir streekskietkompetisies 2020.pdf)Suikerbosrand 4 April[Suikerbosrand 4 April]140 kB

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 58 guests and no members online