Tak SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas.
 • Bring ‘n skietmat/seil. Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed, maar vanselfsprekend geen alkohol nie.

Aanwysings na Rooikraal skietbaan

Branch Shooting Days

The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink, but of course no alcohol.

Directions to Rooikraal shooting range

 

 


Streek Presidentskiet 2 Maart 2019

Hiermee nooi ons jou graag uit om in te skryf vir die Streek Presidentskiet by die Rooikraal skietbaan op Saterdag 2 Maart 2019. Daar sal ook 'n Junior Sportskiet kompetisie wees.

Stuur asb die voltooide inskrywingsvorm tesame met die bewys van betaling aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regional President's Shoot 2 March 2019

You are invited to register for the Regional President's shoot at the Rooikraal range on Saturday 2 March 2019. There will also be a Junior Sport Shooting competition.

Please send the completed registration form and proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tak Aktiwiteite

 • Tak Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 155 guests and no members online